Gemeente Rhenen – Wijzigingsbesluit omgevingsplan “Hoofdstuk 22a Franseweg 44-46 Elst”

DeElstgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Rhenen – Wijzigingsbesluit omgevingsplan “Hoofdstuk 22a Franseweg 44-46 Elst”.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rhenen maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 4 juni 2024 het wijzigingsbesluit omgevingsplan “Hoofdstuk 22a Franseweg 44-46 Elst” heeft vastgesteld. Dit TAM-omgevingsplan is gewijzigd vastgesteld. Het gaat hier om een kleine ambtelijke wijziging.InhoudHet wijzigingsbesluit omgevingsplan “Hoofdstuk 22a Franseweg 44-46 Elst” voorziet in de bouw van 10 grondgebonden woningen en 5 appartementen op een inbreidingslocatie in de kern Elst.InzienHet wijzigingsbesluit, inclusief onderliggende stukken, ligt van donderdag 13 juni 2024 tot en met woensdag 24 juli 2024 voor eenieder ter inzage.•Het wijzigingsbesluit omgevingsplan is digitaal in te zien op https://omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/, via identificatienummer NL.IMRO.0340.OPFranseweg4446-VA01;•de link naar het wijzigingsbesluit omgevingsplan “Hoofdstuk 22a Franseweg 44-46 Elst” is ook te vinden op onze website www.rhenen.nl (via de zoekterm “ter inzage legging”);•een analoog (papieren) exemplaar van het wijzigingsbesluit omgevingsplan is in te zien in het Huis van de gemeente, Nieuwe Veenendaalseweg 75 te Rhenen. Inzien kan op afspraak, zie voor meer informatie www.rhenen.nl.BeroepBelanghebbenden en eenieder die een zienswijze heeft ingediend tegen het wijzigingsbesluit omgevingsplan kunnen beroep instellen. Het instellen van beroep kan van vrijdag 14 juni 2024 tot en met donderdag 25 juli 2024.Het beroepschrift dient te worden gestuurd naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA te ’s-Gravenhage, moet worden ondertekend en bevat ten minste:•de naam en adres van de indiener;•de dagtekening;•een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;•de gronden van het beroep.Verzoek om voorlopige voorziening en inwerkingtreding bestemmingsplanHet wijzigingsbesluit omgevingsplan treedt vier weken nadat het ter inzage is gelegd in werking. Voor belanghebbende is het ook mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening te doen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een verzoek om voorlopige voorziening heeft echter geen schorsende werking. Dit betekent dat het indienen van een voorlopige voorziening er niet automatisch voor zorgt dat een omgevingsplan voorlopig niet uitgevoerd kan worden. Dat gebeurt pas als de voorzieningenrechter een verzoek om voorlopige voorziening geheel of gedeeltelijk toewijst.Aan het instellen van beroep en/of het vragen om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2024.

Dit artikel verscheen op deElstgids.nl op 13-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Elst, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deElstgids.nl
Redactie deElstgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen elst
  2. gmb-2024-254238

Gerelateerde berichten