Verleende evenementenvergunning "ASG festival'' op het terrein van Wageningen UR (De Elst 1, buitenterrein achter Zodiac) op donderdag 5 oktober 2023 van 13:00 uur tot 19:00 uur in Wageningen.

DeElstgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Verleende evenementenvergunning "ASG festival'' op het terrein van Wageningen UR (De Elst 1, buitenterrein achter Zodiac) op donderdag 5 oktober 2023 van 13:00 uur tot 19:00 uur in Wageningen..

Meer informatie over deze bekendmaking:

Voordat u een bezwaar indient, kunt u de aanvraag en bijbehorende stukken inzien op afspraak. Hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen met Publiekszaken, tel 0317 – 492400 of e-mail naar loketruimte@wageningen.nl. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken ingediend worden. Deze termijn gaat in op de dag na de bekendmaking van het besluit aan de aanvrager. Bezwaarschriften die buiten de termijn worden ingediend, kunnen in principe niet in behandeling worden genomen. U kunt u bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Wageningen, afdeling Juridische Zaken, Postbus 1, 6700 AA Wageningen of via http://www.wageningen.nl/Digitale_balie/Producten_diensten/B/Bezwaarschrift_indienen. In het bezwaarschrift zet u in ieder geval uw naam en adres, de datum, uw handtekening, de omschrijving en het kenmerk van het betreffende besluit en de reden van het bezwaar. We adviseren u zo mogelijk een kopie van het besluit bij te voegen.

 

Onderwerp: Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deElstgids.nl op 01-09-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Elst, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deElstgids.nl
Redactie deElstgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Elst
  2. gmb-2023-377360

Gerelateerde berichten