Vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied, Hollanderbroeksestraat 31, Elst’

DeElstgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied, Hollanderbroeksestraat 31, Elst’.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Buitengebied, Hollanderbroeksestraat 31, Elst’ op 19 maart 2024 vaststelde. Waar gaat het bestemmingsplan over? Het plan maakt de omzetting van de huidige bestemming ‘Sport’ naar de bestemming ‘Agrarisch’ op het perceel Hollanderbroeksestraat 31 te Elst voor de realisatie van een grondgebonden agrarisch bedrijf voor het houden en fokken van kangoeroes​ juridisch-planologisch mogelijk. Waar kunt u het plan inzien? Het bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 28 maart 2024 tot en met woensdag 08 mei 2024 ter inzage. Het vastgestelde plan en de bijbehorende stukken kunt u digitaal inzien op: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/view?planidn=NL.IMRO.1734.0376BUIThlndrbrk31-VSG1 U kunt de fysieke stukken inzien tijdens openingstijden bij de informatiebalie gemeentehuis Overbetuwe Elst. Bent u het met het bestemmingsplan niet eens? Wilt u beroep instellen, dan kunt u vanaf donderdag 28 maart 2024 tot en met woensdag 08 mei 2024 een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U schrijft in uw ondertekend beroepschrift uw naam en adres, de datum en een omschrijving van het raadsbesluit. Stuur een kopie van dit besluit mee. Geeft u ook aan waarom u het niet eens bent met dit besluit. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen. Voorlopige voorziening Het raadsbesluit treedt in werking op donderdag 09 mei 2024. Het indienen van een beroepschrift houdt dit niet tegen. Om de werking van het raadsbesluit op te schorten, moet u naast uw beroepschrift vragen om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Stuur een kopie van uw beroepschrift mee. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen. Digitaal beroep instellen en voorlopige voorziening vragen U kunt ook digitaal beroep instellen en een voorlopige voorziening vragen via het digitaal loket op de website www.raadvanstate.nl. Hiervoor moet u een elektronische handtekening hebben (DigiD). Op de genoemde site van de Raad van State staan de exacte voorwaarden vermeld.

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deElstgids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Elst, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deElstgids.nl
Redactie deElstgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen elst
  2. cbeebe207dd0d1d4018362eaf3878c25

Gerelateerde berichten