Vaststelling Bestemmingsplan Elst, Industrieweg Politielocatie

DeElstgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Vaststelling Bestemmingsplan Elst, Industrieweg Politielocatie.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad het bestemmingsplan Elst, Industrieweg Politielocatie op 19 maart 2024 heeft vastgesteld. Waar gaat het bestemmingsplan over? Het plan maakt de realisatie van een nieuwe multifunctionele politielocatie op het perceel aan de Industrieweg en de Handelsweg juridisch-planologisch mogelijk. Waar kunt u het plan inzien? Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u digitaal inzien op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/view?planidn=NL.IMRO.1734.0370ELSTIndustrweg-VSG1 U kunt de fysieke stukken inzien tijdens openingstijden bij de informatiebalie van het gemeentehuis Overbetuwe Elst. Bent u het met het bestemmingsplan niet eens? Wilt u beroep instellen, dan kunt u vanaf donderdag 4 april 2024 tot en met woensdag 15 mei 2024 een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U schrijft in uw ondertekend beroepschrift uw naam en adres, de datum en een omschrijving van het raadsbesluit. Stuur een kopie van dit besluit mee. Geeft u ook aan waarom u het niet eens bent met dit besluit. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen. Voorlopige voorziening Het raadsbesluit treedt in werking op donderdag 16 mei 2024. Het indienen van een beroepschrift houdt dit niet tegen. Om de werking van het raadsbesluit op te schorten, moet u naast uw beroepschrift vragen om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Stuur een kopie van uw beroepschrift mee. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen. Digitaal beroep instellen en voorlopige voorziening vragen U kunt ook digitaal beroep instellen en een voorlopige voorziening vragen via het digitaal loket op de website www.raadvanstate.nl. Hiervoor moet u een elektronische handtekening hebben (DigiD). Op de genoemde site van de Raad van State staan de exacte voorwaarden vermeld.

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deElstgids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Elst, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deElstgids.nl
Redactie deElstgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen elst
  2. 741f7f4176a2616f3e0a0f0ccc9d1d88

Gerelateerde berichten